Menu

Support

Home Support MMG – Shortcodes

MMG – Shortcodes

Het MMG thema bevat een aantal shortcodes:

  • row
  • col
  • posts
  • slider

Met een shortcode kan extra functionaliteit of opmaak aan een pagina worden toegevoegd.

Shortcode [ row] & [ col]

Het MMG thema maakt gebruik van een responsive ‘grid’ waarbij Rijen en Kolommen worden gebruikt. Aan elke rij kunnen maximaal 12 kolommen worden toegevoegd. Om een rij toe te voegen gebruik je 2 shortcodes: [ row] & [ /row]. De eerste is om de rij te openen, de tweede is het einde van de rij.

Een kolom toevoegen aan een rij werkt op dezelfde manier [ col] & [ /col]. Je kunt zelf aangeven hoe breed een kolom mag zijn. Dit kan middels het toevoegen van een cijfer tussen de 1-12, je krijgt dan bijvoorbeeld [ col number=”10″]. Deze kolom is dus 10 kolommen breed.

Voorbeeld van 2 gelijke kolommen naast elkaar:

[ row]

[ col number="6"]

Kolom van 50% breed.

[ /col]

[ col number="6"] 

Kolom van 50% breed.

[ /col]

[ /row]

Een voorbeeld van de meest voor de hand liggende kolomindelingen zijn te vinden in de demo van het Timmy thema.

Let op: Verwijder de [spatie] na de blokhaak openen bij het daadwerkelijk gebruiken van de shortcodes.

 

Laatste wijziging: 19 juli 2017.