Menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Je kunt op verschillende manieren in aanraking komen met Pronamic. Je bent klant van Pronamic en maakt gebruik van onze WordPress dienstverlening. Of je bent geïnteresseerd in onze dienstverlening en bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Is bovenstaande voor jou van toepassing dan deel je persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte door derden gebruikt wordt en dat jij weet wat er met jouw gegevens gebeurd.

Pronamic, gevestigd aan de Burgemeester Wuiteweg 39b in Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit privacybeleid genoemde persoonsgegevens.

Contactgegevens
Telefoonnummer: 085 401 15 80
E-mailadres: info@pronamic.nl
Kvk: 01108446

Gegevens die door ons worden verwerkt

Als klant bij Pronamic bewaren wij enkel gegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden. Dit zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw geslacht;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres.

Ben je aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief dan bewaren wij jouw e-mailadres en indien opgegeven jouw voor- en achternaam.

Privacybeleid

 • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Pronamic zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van persoonsgegevens. Zo zorgen wij dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.
 • Voor bedrijven die voor Pronamic persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou verstrekte gegevens.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacybeleid is niet van toepassing op de diensten die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Pronamic behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wanneer wij dit doen zullen wij de laatste bewerkdatum onder aan deze pagina bijwerken. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Als je geen klant meer bij Pronamic bent en wenst om uit ons systeem gehaald te worden dan kunnen wij de gegevens verwijderen. Het is daarnaast mogelijk dat je geen informatie meer van ons wilt ontvangen. Hiervoor kun jij je uitschrijven door dit bij ons aan te geven.
 • Pronamic heeft de meldplicht van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, of daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt.

 • Functionele cookies
  Onze website maakt gebruik van functionele cookies zodat deze naar behoren werkt.
 • Analytische cookies
  Onze websites maken gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics. We gebruiken deze cookies om het gebruik van onze website bij te houden en verzamelen de informatie die jouw webbrowser aan ons verstrekt én je geanonimiseerde IP-adres. Hoe Google Analytics gebruik maakt van jouw gegevens verwijzen we je naar het Privacybeleid van Google.