Menu

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is een organisatie die dagelijks werkt aan de bescherming en veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Gevestigd in Leeuwarden werken ze vanuit de overtuiging dat ‘iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld.’

Voor de ontwikkeling van de nieuwe website is Regiecentrum Bescherming en Veiligheid gaan samenwerken met GH+O communicatie en Pronamic. GH+O was in deze verantwoordelijk voor het ontwerp en Pronamic voor de technische realisatie.

GH+O heeft samen met de klant meerdere strategiesessies doorlopen om te komen tot een goede opbouw van de website. Binnen deze sessies zijn verschillende vragen aan de orde gekomen. Wat is het doel van de website, hoe verwacht de bezoeker zijn/haar informatie en hoe kan de organisatie haar hulpvoorziening zo goed en snel mogelijk verwezenlijken. De bevindingen zijn vervolgens door GH+O vertaald in een wireframe en aansluitend naar een grafisch ontwerp. De technische realisatie is door Pronamic uitgevoerd.

WordPress parent/child theme constructie

In de offertefase is duidelijk ingezet op een WordPress parent/child theme constructie. Doorontwikkeling is een belangrijk aspect in een succesvolle website. Vanuit een parent theme kunnen er eenvoudig wijzigingen uitgezet worden over meerdere websites. Ook is er bewust gekozen om de website in een netwerk te zetten, dit om het beheer en de content management te vereenvoudigen. Binnen de multisite zijn de volgende drie websites ingericht, met voor iedere website een eigen ontwerp en doelgroep:

  • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid: overkoepelende organisatie, gericht op de veiligheid en bescherming van kinderen, jongeren en ouderen in Friesland.
  • Veilig Thuis Friesland: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
  • Jeugd- en Gezinsbescherming: voert jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. En zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren.

Doorontwikkeling- en marketingtraject

Met de ontwikkeling van de nieuwe website is er een goede basis gelegd voor de toekomst. Om de website actueel en blijvend naar wens te houden, is er een doorontwikkeltraject opgestart. Tevens wordt er gewerkt aan een marketingplan om de website zo goed mogelijk te positioneren.