Missie en visie

Geloof, enthousiasme en vertrouwen. Onze visie en missie in een notendop. Geloof in innovatie, enthousiasme bij het verwezenlijken van een product en vertrouwen in een goede relatie met onze klant en partners.

Deze drie kernbegrippen staan centraal in onze organisatie. Niet in de laatste plaats omdat deze 3 begrippen verweven zijn in de naamgeving van Pronamic. Pronamic is namelijk een afgeleidde van ‘pro animae’ wat in het Latijns ‘tot verkwikking’ betekent. Hoe zorg je dan voor deze verkwikking? Volgens Pronamic door de eerder genoemde 3 basiswaarden uit te voeren: geloof, enthousiasme en vertrouwen.

Pronamic is ervan overtuigd dat met behulp van het internet zinvolle projecten en initiatieven mogelijk zijn en dat met behulp van het internet mensen meer waardering voor elkaar kunnen krijgen. Vandaar dat Pronamic zonder enige moeite en met enige trots ook sponsor is van een paar prachtige initiatieven op dit gebied. Dit positivisme willen wij graag gepaard laten gaan met een goede kwaliteit van onze producten en een stevige portie Friese nuchterheid. Wanneer u als klant zaken doet met Pronamic dan weet u tenminste waar u aan toe bent. Samen met u hopen wij daarom ook onze visie te kunnen uitdragen!