Menu

Incasso ondertekenen

Europese incasso

Doorlopende machtiging Bedrijven (SEPA)

  • Incassant gegevens

  • Toestemming

  • om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
  • Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.

    Let op! Uw bank mag de zakelijke Europese incasso alleen van uw rekening afschrijven als u de machtiginggegevens heeft geregistreerd bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.
  • Ondertekening

  • Vul hier de bedrijfsnaam in
  • Dit veld is niet verplicht bij een Nederlands rekeningnummer.