Menu

Waarom krijg ik de melding “ERROR, Merchant not active”?

De Special Desk e-Commerce van de ABN AMRO Bank geeft hierop het volgende antwoord:

Geachte cliënt,

Na het eea te hebben gecontroleerd blijkt het iDEAL Easy account reeds actief is sinds [datum]. De melding “ERROR, Merchant not active” wordt door een aantal factoren gegeven. Het probleem in deze is dat de juiste kassa niet gevonden kan worden. De redenen hiervoor zijn:

  1. Het PSPID van de kassa staat niet, of niet juist vermeldt in het script; (PSPID = [abcdef]);
  2. De URL waar de betaling naartoe gestuurd wordt is niet de juiste. Vaak wordt de test omgeving aangeroepen i.p.v. de productie omgeving. Het juiste URL is https:⁄⁄internetkassa.abnamro.nl⁄ncol⁄prod⁄orderstandard.asp;
  3. De hidden fields van de iDEAL referentie (parameters) staan buiten de body;
  4. Bij het VAR Amount (of andere referentie naar het order bedrag) staat een komma, hier dient een punt te staan.

De bovenstaande redenen dient u te controleren in uw script.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Special Desk e-Commerce ABN AMRO Bank
internetkassa.cs@nl.abnamro.com

Altijd op de hoogte blijven?