Menu

Algemene voorwaarden

Bij Pronamic ontwikkelen wij mooie en gebruiksvriendelijke websites. Van kleine lettertjes houden wij daarom niet. Onze algemene voorwaarden zijn precies gemaakt zoals onze websites: helder en gebruiksvriendelijk. Toch nog een vraag? Neem gerust contact op.

  1. De prijsopgave die wij sturen is 60 dagen geldig en de bedragen die worden genoemd zijn exclusief btw. Specifieke betalingsafspraken in de offerte hebben voorrang op de afspraken in onze algemene voorwaarden.
  2. Wij werken volgens het fixed price principe. Dit betekent dat de prijs gegarandeerd is. Deze garantie is er niet als wij na akkoord opdracht extra informatie ontvangen. Deze wijzigingen worden tegen meerprijs uitgevoerd. Extra kosten worden vooraf gemeld.
  3. Optionele investeringen worden alleen uitgevoerd wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor extra werkzaamheden tijdens het ontwikkeltraject. Bij Pronamic dus geen onverwachte factuur achteraf.
  4. Facturen sturen wij naar ratio van het geleverde werk volgens ons urenregistratiesysteem.
  5. Een vlotte betaling kunnen wij waarderen. De maximale betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Daarna schakelen wij een incassobureau in. Eventuele kosten hiervan + de wettelijke rente van het te vorderen bedrag zijn voor rekening van de klant.
  6. De door Pronamic ontwikkelde software, ontwerpen en adviezen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Het kopiëren, openbaar maken of voor andere commerciële doeleinden gebruiken mag niet zonder nadrukkelijke toestemming van Pronamic.
  7. Niet tevreden? Wij horen het graag en zo snel mogelijk. Wij houden namelijk van tevreden klanten. Bij een melding gaan wij daarom zo snel mogelijk aan de slag. Daarnaast gaan wij ervan uit dat als er fouten zijn, deze binnen 30 dagen worden gemeld na het versturen van factuur. Anders gaat de wijziging tegen meerprijs.
  8. Ons verlaten? Jammer! Geef 30 dagen voor verlengdatum je opzegging door. Stuur een mail of een brief en wij denken graag mee over hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.
  9. Pronamic kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. Bij directe schade kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het geoffreerde bedrag van het bewuste onderdeel.

Pronamic werkt met veel plezier aan de promotie en ontwikkeling van websites. Hierbij hanteren wij plezierige maar ook duidelijke spelregels. Wij kunnen het waarderen als klanten deze regels vooraf lezen. Klant van ons worden, en onze spelregels goed gelezen, en liefhebber van taart? Vul dan ons contactformulier in.