Menu

WordPress plugins en thema’s vertalen: POT-bestanden met WP-CLI

Remco 22 oktober 2018

WordPress wordt wereldwijd in veel verschillende talen gebruikt. Vertalen is daarom ook een belangrijk onderdeel van WordPress. Het WordPress Polyglots team is verantwoordelijk voor het vertalen van WordPress. Voor het vertalen van WordPress wordt gebruik gemaakt van het gettext systeem. Dit systeem werkt met zogenaamde POT-bestanden waarin alle vertaalbare teksten staan. Om een WordPress plugin of thema vertaalbaar te maken is het van belang dat er een POT-bestand wordt gegenereerd. In dit bericht is te lezen hoe met behulp van WP-CLI een POT-bestand gegenereerd kan worden.

In het WordPress thema handboek voor ontwikkelaars staan al een aantal methodes beschreven voor het genereren van een POT-bestand. Ze noemen daar momenteel de WordPress i18n tools, Poedit en een Grunt taak. Het is tegenwoordig echter ook mogelijk om met behulp van WP-CLI een POT-bestand te genereren. Persoonlijk vind ik deze methode handiger werken en daarom deel ik deze graag. Het genereren van een POT-bestand kan met de wp i18n commando binnen WP-CLI en wel op de volgende manier:

# Creëer een POT-bestand voor de WordPress plugin/thema in de huidige map
$ wp i18n make-pot .

Voor ons WordPress starters thema Timmy ziet dit er als volgt uit:

WP-CLI i18n makepot in actie binnen het WordPress starters thema Timmy.

Het mooie hiervan is dat WP-CLI ook waarschuwingen geeft in situaties die onduidelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld vertalers. In dit geval gebruiken we de tekst/vertaling %1$s till %2$s namelijk op 2 manieren. Een keer voor de datum en een keer voor de tijd, bijvoorbeeld: “1 september 2018 tot 1 oktober 2018” en “08:30 tot 17:00”. Dat zal hier geen probleem zijn en we kunnen de waarschuwing daarom negeren.

Het gegenereerde POT-bestand kan vervolgens weer gebruikt worden om .PO/.MO-vertaalbestanden te genereren. Hiervoor maken we vaak gebruik van Poedit.

Poedit met Nederlandse vertalingen voor het WordPress starters thema Timmy.

In onze portfolio vind je veel voorbeelden van maatwerk WordPress websites die we hebben ontwikkeld. Alle WordPress thema’s die we ontwikkelen zijn volledig in het Engels geschreven. Via vertaalbestanden vertalen we deze vervolgens netjes naar het Nederlands. Dit heeft als voordeel dat onze WordPress thema’s ook altijd vertaald kunnen worden naar andere talen. Wil je ook een WordPress website laten ontwikkelen neem dan gerust contact met ons op.

Altijd op de hoogte blijven?