Menu

Het managen van een website

Jan Lammert 15 december 2015

Bij Pronamic zijn wij specialist in het ontwikkelen van goede WordPress websites. Als ontwikkelaar ben je al snel geneigd om te denken dat een goede website automatisch ook tot goede resultaten kan leiden. Helaas leert de ervaring dat dit niet altijd het geval is. De website is voor ons een doel maar voor de klant vaak een middel. Dat is iets wat wij niet moeten vergeten.

Om tot een succesvolle (WordPress) website te komen moet niet alleen de website goed functioneren maar het gehele proces. Voor kleinere organisaties is dit vaak sneller en eenvoudiger en soms meer ad hoc te realiseren dan voor grotere organisaties. Daarom in dit artikel een aantal tips voor hoe je het resultaat van een website kunt managen.

Het managen van een website met het Capability Maturity Model

Het Capability Maturity Model model is in 1973 ontstaan in Amerika vanuit de wens om het niveau van een organisatie te kunnen meten. En dan specifiek software gerelateerde organisaties. Over dit model zijn hele boeken verschenen maar eenvoudig gezegd verdeelt dit model organisaties in 5 verschillende niveau’s:

  1. Initial. Dit zijn organisaties die ad hoc opereren en dit kan chaotisch overkomen. Wanneer er een probleem is dan wordt deze opgelost. Met name kleinere organisaties werken zo en dat kan prima functioneren. Zeker als een organisatie kleiner en flexibeler is dan hoeft deze manier van werken geen probleem te zijn.
  2. Repeatable. Deze organisaties zijn al iets verder. Eerder opgedane ervaring wordt gebruikt en op basis hiervan worden ook de beslissingen genomen. Vaak zie je dat dergelijke organisaties de beschikking hebben over een productowner die de besluiten in de gaten houdt en ervaring opbouwt en eventueel documenteert voor de organisatie.
  3. Defined. Op het derde niveau zijn de processen gestandaardiseerd volgens een bedrijfsproces en er is een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen.
  4. Managed. Naast het standaardiseren van de processen zijn de processen ook meetbaar gemaakt zodat de resultaten bijgehouden en geëvalueerd kunnen worden. Online maakt geïntegreerd onderdeel uit van de gehele bedrijfsorganisatie.
  5. Optimizing. Producten en processen zijn al bijna volmaakt maar de laatste zaken worden continue bijgewerkt.

We zijn gewend om te denken dat het hoogste niveau ook direct het beste niveau is maar deze gedachte gaat in dit geval niet automatisch op. Bepaalde organisaties zijn niet per definitie gebaat bij een hoger niveau. Met name niveau 4 en 5 vergt veel formalisatie en standaardisatie en dat is niet voor elke organisatie gewenst. Zeker niet voor kleinere organisaties die snel en flexibel kunnen opereren.

Dit CMM is doorontwikkeld en in de loop der jaren zijn hier variaties op bedacht. Interessante toevoegingen zijn bijvoorbeeld het Online Maturity Model ontwikkeld door Sebastiaan Bode en Stijn van Aert en het Business Maturity Model ontwikkeld door Deloitte in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Met name het Business Maturity Model van Deloitte vind ik persoonlijk een interessante toevoeging. Het interessante van de BMM van Deloitte is dat zij de interne organisatie verdelen in 5 peilers; strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur. Deze 5 peilers moeten in balans zijn. Is dit niet het geval dan is het effect van een prestatie lager. Uit onderzoek bleek dat organisaties die hun ontwikkelniveau en de organisatie in balans hadden wel tot 30% beter konden presteren. Een significant verschil!

Wat betekent dit in de praktijk?

Bij Pronamic realiseren wij WordPress websites voor diverse organisaties. Voor hele compacte organisaties tot grote organisaties bestaande uit verschillende divisies en / of meerdere managementlagen. Wat de eerder beschreven theorie voor mij interessant maakt voor de praktijk is dat het mij leert om o.a. kritischer te kijken naar de reden waarom een klant een nieuwe website wil. Misschien wil je het niet geloven maar hierbij een aantal redenen die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen als ik bij grote klanten om tafel zat:

  • Het CMS is verouderd en dit zorgt voor een hoog veiligheidsrisico
  • Onze eigen ontwikkelcapaciteit is onverwachts kleiner geworden doordat personeel weg is gegaan
  • Mijn huidige leverancier confronteert mij onverwachts met flinke, structurele prijsstijgingen

Wanneer ik bij de klant om tafel zat en een dergelijke reden hoorde dan was mijn eerste reactie: Wat vervelend en we gaan je helpen! Met bovenstaande kennis blijft mijn reactie hetzelfde, we gaan je helpen, maar zou ik ook kritisch met de opdrachtgever willen kijken naar de organisatieniveau. Welke positie heeft de website in de organisatie? Hoeveel tijd en budget wordt er voor vrijgemaakt? Hoe wordt kennis bewaard en gemeten? Vragen die mij een indicatie geven van het organisatieniveau. Daarnaast zou ik ook erg benieuwd zijn in hoeverre de website geïntegreerd is met de andere onderdelen van het bedrijf. Is het management betrokken bij de website, in hoeverre wordt er procesmatig en volgens budget gewerkt, wat zijn de KPI’s en wie zijn de mensen die aan de website werken en wat is hun (werk)filosofie?

De antwoorden op deze vragen stelt mij de mogelijkheid om beter de organisatiegraad van het bedrijf in te schatten. Wij willen en hoeven niet in de stoel te zitten van een organisatieadviseur maar voor ons is het wel relevant om te weten wat de mate van organisatie is en hoe de website is geïntegreerd in de rest van de organisatie. Het product en zeker onze dienstverlening kunnen wij hierop afstemmen. Wat dat betreft helpt Pronamic altijd en met deze kennis hopelijk nog doelmatiger!

Altijd op de hoogte blijven?