Menu

De WordPress zoekfunctie – Hoe werkt het?

Karel-Jan 7 oktober 2015

Ik krijg zo nu en dan nog wel eens een vraag over de WordPress zoekfunctie. Deze vragen hebben vooral te maken met het feit dat de klanten niet de juiste resultaten voorgeschoteld krijgen. Althans niet de resultaten die ze verwachten. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de WordPress zoekfunctie werkt om te kunnen begrijpen welke resultaten getoond zullen worden. WordPress zoekt standaard bijvoorbeeld niet in alle content.

WordPress 3.7

Laten we eerlijk zijn, de zoekfunctie van WordPress is nooit heel goed geweest. Er is hier door de WordPress community veel over geklaagd en er zijn veel suggesties gedaan voor verbeteringen. Met de release van WordPress 3.7, die inmiddels alweer 2 jaar geleden gelanceerd is, heeft WordPress een stap in de goede richting gezet. Waarbij ‘vroeger’ de zoekresultaten op datum werden gesorteerd is bij deze release relevantie een rol gaan spelen. Relevantie, dat klinkt mooi, maar hoe werkt de zoekfunctie dan? Laten we de zoekfunctie eens onder de loep nemen.

Hoe werkt de zoekfunctie?

De WordPress zoekfunctie zoekt in de titel en de content van een pagina of bericht. De relevantie werkt op basis van onderstaande volgorde:

  • Volzin komt voor in de titel
  • Alle zoektermen komen voor in titel
  • Een enkele zoekterm komt voor in de titel
  • Volzin of zoekterm komt voor in de content

Zo heeft bijvoorbeeld een zoekwoord in de titel meer waarde dan een zoekwoord in de content. De zoekfunctie heeft echter nog wel een beperking. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in het aantal zoekwoorden. Het maakt dus niet uit of een zoekwoord 1x of 10x in de content of titel voorkomt. De sortering werkt dan op basis van de publicatiedatum. Je zou de resultaten dus deels kunnen beïnvloeden door de publicatiedatum te wijzigen. De vraag is echter wel of je dat moet willen.

Waar zoekt WordPress niet op?

Ik heb het in de inleiding al even genoemd, WordPress zoekt standaard niet in alle content van de website. Dit is ook meestal de oorzaak waarom de zoekresultaten kunnen afwijken van wat je verwacht. Dat komt dan omdat WordPress standaard niet zoekt in de volgende onderdelen:

  • Categorieën & tags
  • Terms
  • Meta velden
  • Thema opties
  • Reacties

Vooral het niet zoeken op de content in de meta velden is een gemis. Veel thema’s maken namelijk actief gebruik van meta velden. Meta velden die zijn aangemaakt d.m.v. de add_meta_box functie of een plugin als Advanced Custom Fields. Gelukkig zijn er veel plugins die de WordPress zoekfunctie kunnen verbeteren.

Aanvullingen op de WordPress zoekfunctie

De WordPress zoekfunctie heeft een aantal beperkingen, dat moge duidelijk zijn. Gelukkig zijn er genoeg plugins te vinden die een goede aanvulling zijn op de standaard WordPress zoekfunctie. Relevanssi is bijvoorbeeld een plugin die het mogelijk maakt om op reacties, meta velden en categorieën te zoeken. Een ander veel gebruikte plugin met soortgelijke functionaliteiten is Search Everything.

Altijd op de hoogte blijven?