Menu

Laatste stand van zaken cookiewetgeving

Jan Lammert 27 november 2014

Begin oktober is er door de Tweede Kamer gedebatteerd over, alweer, de cookiewet. Zoals jullie weten en wellicht hebben gelezen op het Pronamic blog is de (concept)wetgeving aangaande cookies redelijk vaak gewijzigd. Over het huidige voorstel van minister Kamp van Economische zaken lijkt echter een grote eensgezindheid te zijn. Het huidige en nieuwe voorstel kan daarom worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer die het voorstel definitief kan goedkeuren. In principe een formaliteit.

Het meest opvallende punt in het nieuwe voorstel is dat er geen expliciete toestemming is vereist voor het plaatsen van functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die de persoonlijke levenssfeer van de websitebezoeker niet aantasten, bijvoorbeeld cookies voor Google Analaytics. Wel moet er nog steeds apart toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van cookies die gebruikt worden voor het tonen van advertenties of het koppelen van social media. Cookies die wel van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer.

In de marge van dit voorstel werd ook nog een ander voorstel besproken. Namelijk dat publieke instellingen moeten worden gedwongen om iedereen toestemming te verlenen tot hun website, ook als de gebruiker geen cookies wil accepteren. In de praktijk komt het namelijk vaak voor dat wanneer je de cookies weigert, weer terug wordt gesluisd naar bijvoorbeeld Google. Publieke websites zoals npo.nl, mogen dat straks niet meer doen.

Bovenstaand voorstel lijkt een hele verbetering ten opzichte van de eerder genoemde voorstellen. Bezoekers van websites zullen door deze nieuwe wetgeving een stuk minder cookiemeldingen te zien krijgen. Daarnaast kunnen er op termijn nog meer verbeteringen worden verwacht. Minister Kamp gaat namelijk met diverse belangenorganisaties om tafel om meer uniformiteit te geven aan de cookiemeldingen. Deze verschillen op dit moment nog erg van elkaar. Door te overleggen met onder ander het ACM, CBP, Bits of Freedom en een aantal online brancheorganisaties hoopt het ministerie dat er meer eenduidigheid komt. Iets wat de gebruiksvriendelijkheid weer ten goede komt.

Update: In de diverse media is er discussie ontstaan of Google Analytics nu wel of niet valt onder de noemer ‘functionele cookie’.  ICT jurist Arnoud Engelfriet schrijft in zijn blog, Google Analyttics zonder toestemmingspopup legaal onder de nieuwe cookiewet, dat dit geen functionele cookie is.

Altijd op de hoogte blijven?