Menu

De voordelen van een focusgroep

Jelke 19 november 2009

Onlangs werd ik uitgenodigd om aan een focusgroep/websessie deel te nemen. Op een voor ieder onbekende plek werd er de hele dag gediscussieerd over de best mogelijke strategie en een gezamenlijke visie. Naderhand bleek dat deze focusgroep een erg goed resultaat had opgeleverd. Interessant om er even bij stil te staan en de voor- en nadelen met jullie te delen.

Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep personen, dit kunnen klanten, gebruikers en experts zijn, gezamenlijk bijeenkomen om een specifiek onderwerp, product of concept te bespreken. Het is de bedoeling dat een mening en visie wordt gevormd, welke in een creatieve discussie tussen de participanten tot stand komt.

Het grote voordeel van deze focusgroep ten opzichte van bijvoorbeeld een interview is dat de participerende partijen/personen elkaar stimuleren om verder te kijken dan zijn of haar eigen visie. Tijdens de focusgroep worden verschillende stellingen voorgedragen waarna ieder lid, naar aanleiding van achtergrond en ervaringen een mening geeft op het onderwerp. Een discussie volgt snel, de participerende leden reageren op elkaar en gezamenlijk wordt er gezocht naar een algemene visie en denkwijze.

Samenstelling en planning

Een focusgroep bestaat idealiter uit 6 tot 12 personen. Met dit aantal kan iedereen betrokken worden bij de discussie en is de discussie goed te controleren door de gespreksleider. De focusgroep wordt geleid door een gespreksleider. De gespreksleider heeft een erg belangrijke taak. Deze moet er allereerst voor zorgen dat er duidelijke grenzen en onderwerpen zijn. Daarnaast moet de gespreksleider er ook op letten dat de discussie niet uit de hand loopt of een verkeerde weg inslaat. Een belangrijke taak waarbij het doel van de focusgroep goed voor ogen moet worden gehouden.

Afhankelijk van het onderwerp en doel moet de samenstelling van de groep goed afgestemd zijn. Zorg er voor dat de participanten verschillende achtergronden hebben en uit een verschillende leeftijdscategorie komen. Het slimste is om een diverse groep samen te stellen die in zijn totaal de uiteindelijke doelgroep vertegenwoordigd. Dit zorgt ervoor dat je een brede visie op het onderwerp krijgt, gebaseerd op verschillende achtergronden. Ook is de uitkomst dan beter toegankelijk voor de uiteindelijke doelgroep.

De agenda met daarin de planning en het tijdsbestek per onderdeel is belangrijk en dient voor aanvang bekend te zijn bij de leden. Dit geeft ze alvast de mogelijkheid om over de stof na te denken en een eigen visie te vormen. Daarnaast dient de gespreksleider er voor te zorgen dat de discussies niet te gedetailleerd worden en te veel tijd innemen. Een mogelijk te diepgaande discussie gaat ten koste van het creatieve denkproces.

Focus groep en het internet

Een focusgroep is een uitstekend middel om de eisen en wensen van de klant helder voor ogen te krijgen. Veelal zie je dat er te haastig conclusies worden getrokken als het gaat om een website. De klant geeft aan: dit is mooi en dit is innovatief, dit wil ik ook! Maar is dit ook daadwerkelijk wat er bij de identiteit van het bedrijf past? Tijdens een websessie kan de klant in samenwerking met een expert rustig alles afstemmen. Het gaat tenslotte om de eisen, wensen en gewenste identiteit.

Laatste opmerking. Let wel op dat een focusgroep tijd kost, een strakke planning en vooral een goede gespreksleider nodig heeft.

Altijd op de hoogte blijven?