Menu

Meer kiezers met online media

Jan Lammert 29 oktober 2009

Aan de slag met online media, of eenvoudiger gezegd, hoe krijg ik meer kiezers? Dat is waar ik 27 oktober over heb gesproken tijdens een workshop digitale media bedoeld voor lokale CDA campagneteams.

Tijdens de presentatie heb ik 4 vormen van online media behandeld namelijk:

Over deze 4 vormen van online media valt veel te vertellen en ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die na mijn presentatie de vertelde informatie nog een keer rustig willen nalezen. Dit kan met behulp van dit artikel. Wat het nalezen extra interessant maakt is dat de tekst voorzien is van diverse links. Als je wil kun je dus meteen na het lezen van dit artikel aan de slag!

Online media

Wat is online media?

Laat ik beginnen met het uitleggen wat online media is. Online media zijn alle communicatievormen die online te vinden zijn. Deze online communicatievormen kunnen dus een website zijn, maar ook Hyves, Twitter of YouTube is een vorm van online media.

Waarom gebruik maken van online media?

In een aantal campagnes, zowel in binnen- en buitenland, is gebleken dat het inzetten van online media tot goede resultaten kan leiden. Hoe dit kan? Hierbij een aantal voordelen van online media op een rij:

  • Alle informatie die online staat is eenvoudig up-to-date te houden. Een verkiezingsflyer is bijvoorbeeld lastiger te wijzigen dan een pagina van een website;
  • Online informatie is eenvoudiger doelgroepspecifiek te maken. Via Hyves is het bijvoorbeeld mogelijk om specifiek informatie voor een jongere doelgroep aan te bieden;
  • Mogelijkheid tot interactie. Online media is meer gericht op interactie. Internetters kunnen snel en eenvoudig reageren op informatie. Dit werkt drempelverlagend en verhoogt de kans op een gesprek met de potentiële kiezer.
  • Infrastructuur voor coördinatie vrijwilligers en sympathisanten. Online kun je niet alleen informatie plaatsen voor kiezers maar ook voor vrijwilligers en sympathisanten. Zeker in verkiezingstijd kan dit kostbare tijd besparen;
  • Evaluatie en bijsturing. Bij het internet is alles meetbaar. Profiteer hiervan en stuur tijdig bij.

Website

De uitleg van de technische werking van een website laat ik achterwege. Met behulp van het landelijke of provinciale CDA is het mogelijk om eenvoudig, volgens een standaardmodel, een website in de lucht te krijgen. Voor meer informatie over de ontwikkeling van een dergelijke standaardwebsite kun je contact met mij, of met Wim Eilering opnemen.

De technische ontwikkeling van een website is dus minder interessant. Er zijn echter wel een aantal zaken waar elk campagneteam op moet letten wanneer de website online is. Hierbij een aantal punten:

Tekst

De teksten op de website moeten kort, krachtig en persoonlijk zijn. Mensen maken in minder dan een seconde de beslissing of een website interessant is of niet. Zorg daarom voor korte, puntige zinnen en kom meteen to-the-point. De zin: Welkom op de website van… kun je daarom wel weglaten. Maak meteen duidelijk aan de bezoeker wat voor website dit is en waarom ze op deze website moeten blijven. Meteen beginnen met nieuwsitems is eventueel een goede mogelijkheid. Nieuwsitems zijn actuele informatie en vaak de reden dat mensen de website bezoeken.

Op sommige pagina’s ontkom je er niet aan om redelijk veel tekst te plaatsen. Op zich is dat geen probleem maar houd de tekst leesbaar. Dit betekent korte zinnen, tussenkopjes en veel opsommingen gebruiken. Internetters moeten de tekst eenvoudig kunnen scannen. Dit betekent dat wanneer ik alleen de kopjes en de eerste zinnen zou lezen, ik aardig moet weten waar de pagina overgaat.

Afbeeldingen

Zorg voor goede afbeeldingen. In de politiek, en zeker bij het CDA, zeggen we dat het om de inhoud gaat. Dit is natuurlijk waar maar vergeet niet goede afbeeldingen op de website te plaatsen. Teksten op een website worden vaak slecht gelezen omdat lezen vanaf een beeldscherm 20% meer energie kost. Afbeeldingen worden vaak wel goed bekeken. Wat mij opvalt bij veel politieke websites is dat er veel aandacht aan de tekst wordt besteed en dat de keuze voor de afbeeldingen er maar een beetje bij wordt gedaan. Onterecht. Afbeeldingen zijn minsten zo belangrijk. Plaats daarom herkenbare afbeeldingen op je website die je bij voorkeur zelf hebt gemaakt. Je krijgt dan ook geen problemen met auteursrecht en je zorgt ervoor dat de website authentiek en persoonlijk wordt. Eventueel kunnen op de website ook foto’s gebruikt worden van de website Flickr. Lees meer over auteursrechten en foto’s via Flickr in het artikel ‘Stockfoto’s via Flickr‘ .

Extra aandachtspunt bij het plaatsen van afbeeldingen is de presentatie van de raadsleden. Een goede online presentatie van de raadsleden is belangrijk. Probeer foto’s te publiceren van gezichten. Wat niet mooi lijkt is een grijze, grauwe achtergrond van een pasfotohokje. Dit maakt een foto meteen een stuk somberder en dat past niet bij een actieve en jonge partij. Een actiefoto van een kandidaatsraadslid is daarom een goed alternatief. Zorg er wel voor dat het gezicht goed zichtbaar is.

Zoekvenster

Lange lappen tekst op een website heeft niet onze voorkeur en moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het is echter wel een goede zaak om veel, actuele informatie op de website te plaatsen. Allereerst omdat je dan de individuele bezoeker de juiste informatie kunt bieden maar ten tweede omdat deze informatie ook wordt getoond bij de zoekmachines. Vooral dat laatste moet niet onderschat worden. Als mensen meer informatie over iets willen weten dan gebruiken ze heel vaak Google. Komt de lokale CDA website boven drijven bij de zoekresultaten dan is dat een heel handig medium om onverwacht extra bezoekers te krijgen. Zorg er echter wel voor dat de bezoekers door de bomen het bos blijven zien. Informatie moet daarom eenvoudig te vinden zijn. Een zoekvenster is hierbij een handig hulpmiddel. Met het invullen van een aantal woorden is de bezoeker in staat om de juiste pagina te vinden.

Navigatie

Het snel kunnen vinden van de juiste informatie is belangrijk. Naast een zoekvenster zorgt ook een goede navigatie ervoor dat informatie eenvoudig is te bereiken/vinden. Bij het maken van de navigatie moet er niet gewerkt worden volgens het credo: wat wil ik de online bezoeker vertellen, maar denken wat wil de online bezoeker weten. Wat een online bezoeker vaak wil weten zijn korte standpunten en soms uitgebreidere informatie over specifieke dossiers die belangrijk zijn in de gemeente. Maak hier dan speciale menu items voor. Bedenk daarbij dat meer dan 7 items niet gewenst is. Meer items maakt de website namelijk onoverzichtelijk aangezien het menselijk brein maximaal 9 elementen tegelijk kan onthouden.

Interactie

Interactie op de website zorgt voor terugkerende bezoekers en dat de bezoekers zich serieus genomen voelen. De interactie op een website is te verhogen door middel van een poll, of reacties toe te laten onderaan weblogitems. Daarnaast moet de mogelijkheid tot het maken van persoonlijk contact eenvoudig zijn. Vermeld de mailadressen van de betreffende mensen en zorg voor een contactformulier.

Actualiteit

Zorg voor een actuele website. Dit kan met behulp van een kalender en nieuwsitems. Benoem een vaste vrijwilliger (bij voorkeur meerdere) die verantwoordelijk zijn voor een actuele website. Publiceer de laatste standpunten en nieuwsitems op de website. Daarmee geef je online het signaal af dat je een actieve partij bent en je zorgt voor een actuele stand van zaken voor je leden en sympathisanten. Vergeet daarbij niet om de combinatie online en offline te maken. Als je ergens gaat flyeren, noem dit dan op de website. Misschien dat online sympathisanten langs komen. Andersom werkt ook goed. Ben je bij een buurtbijeenkomst vergeet dan niet te melden dat aanvullende informatie ook op de website is te vinden. Wellicht dat ze hangen blijven. Daarnaast is het voor je campagneteam en overige vrijwilligers erg handig dat alle informatie m.b.t. de campagne online staat. Zo hebben ze één bron van informatie die altijd actueel is. Dat voorkomt verwarring en het sturen van diverse e-mails.

Weblog

Zeker in de politiek is een weblog een handig communicatiemiddel. Het biedt je namelijk de kans om op gefundeerde wijze een mening te publiceren. Daarnaast vergroot het de interactie met je kiezer. Maar hoe schrijf je zo’n weblog. Hierbij een aantal tips.

Integratie in de website.

Wanneer mogelijk, probeer de blog dan te integreren in de gemeentelijke CDA website. Dit levert de CDA website extra bezoekers op maar jouw blog ook weer extra bezoekers.

Wie, wat en hoe vaak?

Dit kan per afdeling verschillen. De hamvraag die je je moet stellen is, wie heeft informatie te vertellen die interessant genoeg is voor veel mensen? Dit kunnen dus ook meerdere perosnen zijn. Daarnaast moet(en) diegene(n) die gaan bloggen er voldoende tijd voor beschikbaar willen maken. Het bloggen moet regelmatig gebeuren. Uiteraard ook op momenten dat het niet altijd goed uitkomt. Eventueel is dit op te vangen door een aantal blogitems in reserve te hebben. Deze items kunnen gepubliceerd worden wanneer de blogger het erg druk heeft. Kies dan uiteraard wel een onderwerp dat actueel is en blijft en controleer dit voordat het artikel online gaan.

Redactioneel

Het schrijven van een blogartikel moet kort en bondig zijn. Mijn advies is om een blog niet langer dan 750 woorden te maken. Allereerst omdat lange artikelen vaak niet, of gedeeltelijk, worden gelezen maar ook omdat lange blogitems veel extra tijd vergen van de blogger.
Wat geldt voor het schrijven van webteksten, geldt overigens ook voor het schrijven van blogartikelen. Maak de blogartikelen daarom scanbaar. Maak gebruik van kopjes en eventueel van opsommingen.

Inhoudelijk

Wil je een blogartikel interessant houden werk dan volgens de 4P methode. Promise, picture, proof en push. De eerste P staat voor promise. Dit betekent dat je de lezer wat moet beloven/ ervan overtuigen dat dit artikel interessant is. Erg belangrijk want heb je geen interessante belofte/ argumentatie dan leest de bezoeker niet verder. De tweede P is van picture. Hiermee wordt bedoeld dat je het plaatje moet schetsen. Vertel in het kort wat de lezers van het weblogitem kunnen verwachten. De 3de P is van proof. Nadat het plaatje is geschetst begin je met vertellen/ argumenteren. Het voordeel van het web is dat je eenvoudig ergens naartoe kunt linken om je verhaal te onderbouwen. Probeer dit zoveel mogelijk te doen. De laatste P is van push. Wanneer je aan het einde van je artikel bent, probeer mensen dan op te roepen tot actie. Afhankelijk van je artikel kan deze actie variëren van iets kleins: ‘hang daarom de verkiezingposter op’, tot iets groots: ‘stem CDA’.

Nieuwsbrief

De vormen van online media die we nu hebben behandeld, zijn allemaal vormen waarbij de ontvanger doelbewust op zoek is naar informatie. Er zijn echter ook situaties te bedenken, dat de ontvanger niet opzoek is naar de betreffende informatie of dat hij er geen tijd voor kan vrij maken. In dat soort situaties is het versturen van een digitale nieuwsbrief een goede aanvulling op de online media. De informatie komt dan namelijk naar de ontvanger toe i.p.v. dat de ontvanger op zoek moet gaan naar de informatie.

Adressen

Voordat je een nieuwsbrief verstuurt moet je uiteraard wel adressen hebben. Lukraak je adresboek kopiëren is daarbij geen verstandige optie. Bedenk welke mensen zitten te wachten op de informatie en vraag, als dit mogelijk is, of ze het goed vinden dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen. Probeer daarnaast bij elke gelegenheid zoveel mogelijk adressen te verzamelen, zowel tijdens ledenvergaderingen maar ook tijdens flyeracties. Heb je eenmaal veel adressen ontvangen probeer ze dan te segmenteren op doelgroep. Lezers willen namelijk informatie ontvangen die op hun situatie van toepassing is. Segmenteren kan op leeftijd, plaats of de mate waarin het contact geïnteresseerd is in het CDA.

Schrijven van een nieuwsbrief

Wat geldt voor het schrijven van een blogitem geldt ook voor het schrijven van een nieuwsbrief. Houd het kort en krachtig. Probeer daarom ook niet meer dan 3 items te schrijven. Bij voorkeur één informerend, één activerend en één item dat gaat over het CDA zelf. Maak daarnaast ook gebruik van de ‘lees-verder’ link. Je kunt er dan achter komen welke items goed worden gelezen en daarnaast hoef je dan ook niet hele lappen tekst in de nieuwsbrief te zetten.

Versturen nieuwsbrief

Wanneer je de adressen hebt verzameld en de nieuwsbrief hebt geschreven, dan kun je via Outlook de e-mail versturen. Het kan echter ook via een professioneel verzendprogramma. Dit biedt enkele voordelen:

  • de kans is groter dat e-mails aankomen;
  • de nieuwsbrief heeft een betere, profesionelere lay-out passend bij de huisstijl;
  • je kunt eenvoudiger personaliseren en segmenteren;
  • je hebt een automatische aan- en afmeldfunctie;
  • en tot slot beschik je over betere statistieken.

Social media

Sinds Obama op succesvolle wijze social media inzette in zijn strijd om het presidentschap speelt social media een steeds prominentere rol in de verkiezingsstrijd. Maar wat is het eigenlijk en wat kun je ermee? Ik zal daarom verschillende vormen van social media benoemen en uitleggen hoe je ze kunt gebruiken. Ik zal echter eerst uitleggen wat social media is. Social media zijn webapplicaties waarbij interactiviteit mogelijk is en waarbij teksten worden geplaatst zonder redactionele controle vooraf. Bekende voorbeelden van social media vormen zijn LinkedIn, Hyves, Twitter en YouTube. Ik zal kort uitleggen wat dit precies is en wat je ermee kunt.

LinkedIn

LinkedIn is een zakelijke netwerksite. Op deze website kun je een profiel aanmaken dat te vergelijken is met het maken van een CV. Daarnaast kun je connecties maken met andere profielen. Zo ontstaat er een groot virtueel netwerk. Ook in verkiezingstijd is LinkedIn goed te gebruiken. Op LinkedIn kun je bijvoorbeeld (ook) aangeven welke evenementen er zijn. Vraag aan je leden of ze ook de verkiezingsevenementen in hun agenda willen plaatsen. Als een stuk of 15-20 leden dit doen, dan is de kans groot dat er een 1000 mensen extra van jouw campagne afweten. Daarnaast kun je vragen of je leden ook actief willen worden van een CDA groep. Daarmee komt het CDA logo op hun website/ profiel te staan en laten ze zien dat ze voor het CDA zijn. Tot slot is het ook mogelijk om een eigen CDA gemeente Group te beginnen. In een dergelijke Group kunnen stellingen geplaatst worden en is er plaats voor discussie. Nieuwsgierig geworden? Een profiel aanmaken is zo gebeurd.

Hyves

Hyves werkt volgens hetzelfde principe als LinkedIn. Waar LinkedIn echter meer gericht is op de zakelijke gebruiker wordt Hyves meer gebruikt door een jongere doelgroep tot een jaar of twintig. Hyves biedt verschillende mogelijkheden. Zo kun je met Hyves een eigen netwerk beginnen. Op dat netwerk kun je blogs publiceren, vertellen waar je mee bezig bent en wat je gaat doen. Mensen kunnen vriend worden van dat netwerk. Het logo van het CDA wordt dan ook op de pagina/ profiel van diegene getoond.
YouTube.

Youtube is een website waarbij internetters online filmpjes kunnen uploaden, delen en bekijken. Daarnaast is het ook mogelijk een reactie te geven op een filmpje. YouTube kun je tijdens verkiezingstijd op verschillende manieren gebruiken. Zo kun je korte filmpjes maken van projecten die dankzij het CDA zijn uitgevoerd en deze publiceren op de website. Soms zegt een kort filmpje tenslotte meer dan 1000 worden. Daarnaast kun je ook met behulp van Youtube uitleggen waarom mensen CDA zouden moeten kiezen . Totslot is YouTube handig medium om je vrijwilligers te informeren. Je kunt bijvoorbeeld via een film laten zien hoe jij flyers uitdeelt of wat de bedoeling is van de campagne.
Twitter.

Twitter is een internationale internetdienst waarbij je in korte berichtjes van 140 tekens iets kunt vertellen over waar je bent, wat je doet of wat je denkt. Vervolgens kan men op deze berichtjes reageren. Wil je reageren dan moet je wel lid zijn van Twitter. Dat is ook het grootste nadeel van Twitter. Niet iedereen is lid van Twitter en leest daarom niet jouw berichten, ook wel Tweets genoemd. Het is daarom aan te bevelen om je Twitter account te integreren in je website of Hyves. Dit vergroot je platform. De bekendste CDA twitteraar is Minister Verhagen. Hij heeft inmiddels een kleine 22.000 followers, dat zijn mensen die zijn berichtjes lezen en een 5300 tweets geplaatst. Twitter is interessant om te gebruiken tijdens de campagne om je vrijwilligers en andere geïnteresseerden het laatste nieuws te vertellen. Maak je een Twitteraccount aan vergeet dan niet om ook de kranten e.d. te gaan followen. Ze zullen jouw namelijk dan ook gaan followen en als je interessante zaken vermeldt op je Twitter dan bestaat de kans dat ze om meer informatie gaan vragen. Het is sowieso goed om veel followers te hebben. Want hoe meer mensen jij followt hoe meer mensen jou gaan followen.

Tot slot

Deze presentatie is bedoeld om lokale campagneteams een eerste structuur aan te bieden om hun (digitale) campagne zo optimaal mogelijk in te richten. De keuze welke middelen uiteindelijk gebruikt moeten worden, moet worden besloten door het lokale campagneteam zelf. Ga daarbij altijd uit van de vragen: wat wil ik ermee bereiken, vind ik het leuk om te doen en kan ik er tijd voor vrijmaken.

Mocht je op het gebied van online media nog vragen hebben die nog niet in dit artikel zijn benoemd dan kun je contact met mij opnemen. De powerpointpresentaties van Wim Eilering en van mij zijn hieronder te bekjken.

Altijd op de hoogte blijven?