Menu

Deel 1: Meer rendement met een website

Jan Lammert 2 oktober 2009

Volgens Clickz.com, een internationaal statistieken- en marketingbureau, onderneemt 2,3% van de bezoekers actie naar aanleiding van het bezoeken van een website. Een actie kan zijn het kopen van een product of het doen van een informatie aanvraag. Wanneer een website heel goed is ingericht kan de conversie ratio (het aantal procentuele bezoekers dat actie onderneemt) oplopen naar 9% tot uitschieters van maar liefst 10-15%. En dat zijn behoorlijke stijgingen. Stel je voor dat je 100 bezoekers per dag hebt. Als je 6-8 extra aanvragen of bestellingen hebt dan levert dit behoorlijk meer rendement op. Maar hoe behaal je een dergelijke stijging? Allereerst moet je een goed product of dienst hebben maar daarnaast moet je goed je klant kennen, weten wat je sterke punt is en een goede website hebben. De vraag hoe een goede website eruit ziet wordt in het vervolgartikel beantwoord. De vraag, wat moet je van je klant weten en wat is mijn unieke verkoopvoordeel, wordt in het eerste deel uitgelegd.

Ken je klant

Tip 1 om meer rendement uit je website te halen: ken je klant. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

  • Is de klant man of vrouw? Zonder de emancipatiestrijd aan te willen wakkeren is het vaak zo dat mannen anders hun keuze maken dan vrouwen. De keuze van mannen, in het algemeen, is vaak gebaseerd op logica en concrete bewijzen. Vrouwen baseren hun keuze, in het algemeen, vaker op emotionele gronden of gevoelens. Om een concreet voorbeeld te geven, verkoop je technologische apparatuur en zijn je klanten voornamelijk mannen dan is het belangrijk om erbij te vermelden dat dit product als beste uit de test kwam. Verkoop je echter bruidsjaponnen dan is het belangrijker dat je quotes van andere klanten gebruikt.
  • Wat is hun inkomen of wat kunnen ze uitgeven? Stem op het antwoord van deze vragen ook je advertentiekanalen en het design van de website af. Google trekt namelijk weer een ander soort publiek dan Marktplaats. Laat een bezoeker op de voor hem of haar juiste pagina uitkomen. Een pagina die dus qua design is aangepast op zijn uitgavepatroon.
  • Welke opleiding hebben ze genoten? Het is een bekend gegeven dat hoger opgeleiden andere informatie beoordelen als waardevol dan personen met een lagere opleiding. Pas de informatie die op een website staat op deze wens aan.
  • Wat is de leeftijd van je klantengroep? Bediend de website een jonger publiek dan is er vaak meer mogelijk qua technische hoogstandjes of Social Media toepassingen. Is meer een ouder publiek te vinden op de website dan zal hier het ontwerp en navigatie op aangepast moeten worden.
  • Waar komt je klant vandaan? Misschien een logische vraag maar vaak wordt er niet rekening gehouden met dit gegeven. Wanneer een website bedoeld is voor klanten uit alleen maar Friesland dan moet een website daar ook specifiek voor ingericht zijn. Het is bijvoorbeeld niet erg om dit in de webteksten te vermelden. Dit gegeven verschaft de klant namelijk helderheid en kan zijn keuze om voor jouw te kiezen versnellen of rechtvaardigen.
  • Wat voor type klant komt er op de website? Een klant is onder te verdelen in een 16 soort persoonlijkheden volgens de theorie van Myers Briggs. Zover wil ik niet gaan maar een bepaalde mate van segmentatie is zeker aan te bevelen. Op Wikipedia in het artikel ‘Four Temperaments‘ wordt er een onderverdeling gemaakt aan de hand van 4 persoonlijkheden. Neem deze 4 persoonlijkheden als leidraad en pas je website daarop aan.
  • Wat wil de klant bereiken?. Elke ondernemer weet inmiddels dat hij vanuit de gedachte van de klant moet denken en als ik menig glimmende brochure mag geloven wordt dat ook gedaan. Toch is de werkelijkheid soms weerbarstig. Meedenken met de klant is meer dan alleen het opnoemen van gerelateerde producten. Meedenken kan ook zijn zorgen dat er voldoende documentatie op de website staat en zorgen dat de klant zijn of haar hulpvraag eenvoudig kwijt kan.
  • Waarom kiest een klant voor jouw? Als je dat weet kun je dit ook gebruiken in je advertertenties en op je website.

Ken je unieke verkoopvoordeel

Het verhogen van het rendement van een website kan zeker verhoogt worden als duidelijk gecommuniceerd wordt wat het unieke verkoopvoordeel is. Het unieke verkoopvoordeel wordt ook wel Unique Selling Proposition (USP) genoemd. Wanneer het USP bekend is, is het zaak om deze op zoveel mogelijk manieren op de website te uiten. Een goede USP blijft hangen. Deze is dus kort en duidelijk. Voorbeeld van een goede USP is dus:”Let op de kleintjes”. Moeite om een goede USP te bedenken? Stel jezelf dan de vraag: waarom, waarom en waarom? Dus: waarom vinden mijn klanten mijn bedrijf zo uniek? Omdat ik een ruim assortiment heb tegen een scherpe prijs. Waarom vinden ze dat zo uniek? Omdat ze daardoor een ruime keuze hebben tegen een lage prijs. Waarom is een ruime keuze voor een lage prijs zo belangrijk? Omdat mijn klanten graag op de kleintjes willen letten.

Tot slot

Als het goed is, is het nu bekend wat je van de klant moet weten en je weet jouw unieke verkoopvoordeel. Een eerste stap om te komen tot een website die rendement oplevert. In het vervolgartikel dat over 3 weken wordt gepubliceerd worden concrete tips over de website gegeven. Kun je zolang niet wachten? Neem dan contact op voor een persoonlijk gesprek.

Altijd op de hoogte blijven?