Menu

Wat is ons gedrag op het internet?

Jelke 17 april 2009

Tijdens The Next Web Conference 2009 heeft Hanneke Vos van Ruigrok | NetPanel een onderzoek gepresenteerd over de consumenten van Nederland en hun internetgebruik. De resultaten van dit jaar zijn vergeleken met de uitkomsten van vorige jaren. Uit het onderzoek zijn weer een aantal interessante feiten en trends naar voren gekomen. Hieronder een samenvatting van de bevindingen, daarnaast ook erg interessant om de reeds eerder verschenen artikelen op onze blog te onderbouwen met deze resultaten.

Het onderzoek geeft een overzicht van welke websites en applicaties wij als Nederlanders vaak gebruiken, en of we hier actief of passief in zijn. Hoe populair is mobiel internet en hoe gaan we daar mee om? Hoe gaan we om met onze online identiteit en hoe spenderen en verdienen we daar geld mee? En hoeveel waarde hechten wij aan gebruiksvriendelijkheid?

Zo komt er uit het onderzoek naar voren dat het grootste aandeel van de content wordt geproduceerd door een klein deel van de populatie. Dit komt weer overeen met het Paretoprincipe; 80% van de effecten komt van 20% van de oorzaken.

Sociale netwerken en je eigen online identiteit

Op te merken is dat in het jaar 2007 al 40% van de gebruikers deel uit maakten van één of meerdere online netwerken. Dit was in 2008 al gestegen naar 60% en in 2009 is dat gegroeid naar 70%. Ook is de verwachting dat het in de toekomst nog meer zal gaan stijgen. 31% van de gebruikers verwacht dat ze namelijk nog actiever zullen gaan deelnemen aan online activiteiten en netwerken.

Aan kop loopt in Nederland Hyves waar 56% van de gebruikers actief aan deelneemt. Op de tweede plaats staat Schoolbank met 33%, en als derde MSN Spaces met 18%. De trends laten zien dat deze top 3 niet zal standhouden. Het aantal actieve deelnemers aan Schoolbank en MSN Spaces neemt af, daarintegen zijn de opvolgers alweer opkomst. Dit zijn LinkedIn waarbij het aantal actieve deelnemers binnen Nederland met 41% is gestegen. Ook Facebook is waarschijnlijk in de toekomst de nieuweling in de top drie van Nederland, hier zijn de actieve gebruikers met 38% gestegen.

Uit enkele leuke statistieken over het bewustzijn van de aanwezigheid van gewenste en ongewenste persoonlijke informatie op het internet blijkt dat:

 • 84% selectief is over de persoonlijke informatie zij online zetten
 • 71% zich bewust is van zijn online identiteit, 6% hiervan niet
 • 60% denkt dat hun online identiteit in eigen handen ligt, 9% denkt van niet
 • 54% maakt zich soms zorgen over het spoor van persoonlijke informatie dat ze achterlaten op het internet
 • 9% heeft wel eens ongewenste privé informatie ontdekt over zichzelf
 • 12% is bewust bezig met het creëren van de juiste online identiteit

Op de vraag kan online netwerken je sociale leven verrijken antwoordden ze als volgt:

 • 32% ondervindt dat online contacten ook daadwerkelijke vrienden worden, 35% zegt van niet
 • 9% geeft aan dat ze minder tijd hebben om te spenderen aan hun daadwerkelijke vrienden door hun contacten in de digitale wereld, 72% is het hier niet mee eens.

Het gebruik van mobiel internet

De helft van de Nederlanders heeft beschikking over mobiel internet, het gebruik daarentegen is laag. 49% heeft toegang tot het internet op de mobiele telefoon, 40% daarvan gebruikt het ook daadwerkelijk. Opmerkelijk is dat de overige 60% van de mensen die toegang hebben nooit online gaan op hun mobiele telefoon.

Op de vraag waarom gebruik je geen internet op je mobiele telefoon werd door 54% geantwoord dat de kosten te hoog zijn. 50% zei dat dat ze het gewoon niet nodig hadden, en 25% gaf aan dat ze het scherm te klein vonden. Maar welke applicaties en functionaliteiten worden door de wel-gebruikers gebruikt. De top 5 elementen die worden gebruikt zijn e-mail, nieuws, zoeken (Google), weerberichten en reisinformatie.

Gebruiksvriendelijkheid

De verwachtingen zijn hoog en we raken snel geïrriteerd. We hebben een hekel aan oude informatie en hebben de behoefte aan interactie. 75% van de Nederlandse gebruikers verwacht veel op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Van de sociale netwerken die men gebruikt zegt 78% van de Hyves-gebruikers dat het zeer gebruiksvriendelijk is. 64% van de LinkedIn-gebruikers vinden dat de gebruiksvriendelijkheid erg goed is. Net als 61% van de Schoolbank-gebruikers vinden dat de gebruikersomgeving erg goed is. Het is natuurlijk de vraag wat de gebruikers precies onder gebruiksvriendelijkheid verstaan. Maar over het algemeen zijn de bevindingen van de gebruikers goed. Waar hebben de gebruikers een hekel aan tijdens het gebruik van internet. Een opsomming van de meeste irritaties:

 • Pop-ups
 • Reclame
 • Verouderde informatie
 • Slecht functionerende zoek functionaliteiten
 • Slecht functionerende navigatie menu’s
 • Technische problemen

Richting het einde van april is het gehele onderzoek beschikbaar. De presentatie die tijdens de conferentie gebruikt is kan hieronder nog even nagelezen worden.

[slideshare id=1304597&doc=nextweb2009highlights-090417033725-phpapp02]

(Bron: Ruigrok | NetPanel)

Gerelateerde artikelen

Altijd op de hoogte blijven?