Menu

Wat is de waarde van een domeinnaam?

Jan Lammert 26 april 2009

Vraag 3 verschillende ‘domeinmakelaars’ om een mening over de waarde van een domeinnaam en je krijgt 3 (totaal) verschillende prijzen te horen. Vreemd? Niet echt. Ook als je een huis laat taxeren is de kans op verschillende taxatieprijzen aanwezig. Enig verschil is dat er dan wel wat tastbaars kan worden beoordeeld en niet zoiets ongrijpbaars als een domeinnaam.

Verschillende taxatieprijzen zijn dus wel te verklaren. Het valt mij echter op dat er partijen op het internet opereren die het wel erg bont maken. Sommige domeinnamen worden op extreem hoge bedragen getaxeerd. Gevolg daarvan, of de verkopende partij raakt de domeinnaam niet kwijt of de koper heeft een domeinnaam gekocht waarbij de kosten verreweg niet opwegen tegen de baten. Om deze praktijken een halt toe te roepen gaat dit artikel dieper in op de verschillende wijzen waarop een domeinnaam kan worden getaxeerd en wat de beste methode is.

Er zijn verschillende methodes om de prijs te berekenen. Grofweg zijn de methodes op 2 manieren te scheiden. De methodes vanuit verkopers perspectief en de methodes bekeken van uit kopers perspectief. Allereerst behandel ik de methodes vanuit kopers perspectief:

Kopers perspectief

Verdien-methode

Voor de vragende partij is dit een populaire methode om de prijs te berekenen. Reden hiervan is dat men uitgaat van de potentiële waarde. Dat deze potentiële waarde vaak hoger ligt dan de huidige waarde spreekt voor zich. Deze methode is overigens eenvoudig te herkennen. Wanneer men de onderbouwing voor de prijs opvraagt zijn de woorden ‘als’, ‘potentieel’ en ’toekomstige’ de rode draad in het verhaal.

Fictief voorbeeld van deze verdien-methode:
Te koop: domeinnaam zonnepanelen.nl
Huidige situatie: alleen domeinregistratie
Vraagprijs: 9.125 euro (365 x 6 x 5)
Onderbouwing vraagprijs:
Met de toekomstige subsidie op zonnepanelen zal de vraag naar zonnepanelen explosief stijgen. De verwachting is dat van de 300 bezoekers per dag die op uw website komen er minimaal 6 een bestelling plaatsen. Per bestelling rekenen wij 5 euro.

Afgezien van het feit of je 5 euro per klant kunnen rekenen en of de zonnepanelenmarkt aantrekt kun je je als koper de volgende vragen stellen:

  • Zijn personen die de domeinnaam zonnepanelen.nl intypen, ook echte kopers of alleen mensen die opzoek zijn naar extra informatie?
  • Is het reëel dat ik puur en alleen door deze domeinnaam 300 bezoekers extra krijg?
  • Is dit de enige logische domeinnaam of zijn er alternatieven?

Wanneer deze vragen positief te beantwoorden zijn, kan het interessant zijn om het gevraagde bedrag te betalen. Mijn ervaring en advies is, om zo voorzichtig mogelijk te zijn met het hanteren van deze methode. De kans dat er een verkeerde inschatting zit in de stellingnames is zeker aanwezig. Mocht je overgaan tot koop dan is het raadzaam om sowieso niet de realistische prognose te hanteren maar een behoudende progrose.

Bespaar-methode

In plaats van de opbrengsten kan men ook kijken naar de besparingen die een goede domeinnaam oplevert. Het belang van een goede domeinnaam is immers groot en kan zeker tot besparingen leveren. Zo kan bij een goede domeinnaam het optimaliseren voor de zoekmachines minder werk zijn. Wanneer we het fictieve voorbeeld van de zonnepanelen gebruiken dan kom je tot onderstaand voorbeeld:

Fictief voorbeeld van de bespaar-methode:
Te koop: domeinnaam zonnepanelen.nl
Huidige situatie: alleen domeinregistratie
Vraagprijs: 13.000 euro (8.000 + 5.000)
Onderbouwing vraagprijs:
De domeinnaam zonnepanelen.nl is een naam die blijft hangen. Dit scheelt u aanmerkelijke in de offline promotiekosten (5.000 euro). Daarnaast wordt het optimaliseren van uw website bij de zoekmachines met belangrijke zoektermen een stuk eenvoudiger (besparing 8.000 euro).

Voordeel van deze methode is dat de kosten eenvoudig en transparant zijn te berekenen. Het opvragen van een 2-scenario offerte bij een communicatie en SEO bedrijf zijn de enige stappen die je moet ondernemen. Nadeel is dat niet alleen de besparingen interessant zijn maar ook wat het domein oplevert. Een besparing van 8.000 euro klinkt voordelig maar als de marges van je dienst of product geen grote reclamecampagne toelaten dan levert deze besparing in de praktijk niks op.

Verkopers perspectief

Uiteraard is het ook mogelijk om de rollen om te draaien. Je kijkt dan niet naar de toekomstige winsten of verliezen van de koper maar naar de winsten of verliezen van de verkoper.

Verdien-methode

Deze berekeningsmethodiek is vergelijkbaar met de verdien-methode bekeken vanuit het perspectief van de koper. Groot verschil is echter dat alleen de resultaten uit het verleden tellen. De prijs komt dus tot stand door alle resultaten uit het verleden bij elkaar op te tellen.

Fictief voorbeeld van de verdien-methode:
Te koop: domeinnaam zonnepanelen.nl
Huidige situatie: Domeinregistratie en Google Adds
Vraagprijs: 7.200 (2 x 3.600)
Onderbouwing vraagprijs:

Verkoper ontvangt via het advertentieprogramma Google Adds jaarlijks 1.200 euro. Daarnaast levert de affiliate marketing de verkopende partij 2.000 euro per jaar op.

Gangbaar is om vaak 2x de jaaromzet te vragen. Een vaste regel is het echter niet. Dat maakt deze methode ook vaak lastig te gebruiken in de praktijk. Voordeel van deze rekensystematiek is echter wel dat men echte resultaten als uitgangspunt neemt.

Bespaar-methode

Net zoals er een bespaarmethode is vanuit kopersperspectief, is er ook een berekenmethode vanuit verkoperspersectief. Bij deze methode staat de vraag centraal welke kosten de verkoper al heeft gemaakt.

Fictief voorbeeld van de bespaar-methode:
Te koop: domeinnaam zonnepanelen.nl
Huidige situatie: Domeinregistratie en Google Adds
Vraagprijs: 5.175 (175 + 3.000 + 2.000)
Onderbouwing vraagprijs:
Huidige eigenaar bezit deze domein al 4 jaar. Voor de hosting en registratie heeft hij een bedrag van 175 euro betaald. Daarnaast heeft de eigenaar veel tijd en moeite gestoken in het positioneren van deze website (3.000 euro voor positioneren). Tot slot heeft de eigenaar door een erkend webdesignbedrijf een eenvoudige webpagina laten bouwen en hier Google Adwords in geïntegreerd. Hiervoor bedroegen de kosten 2.000 euro.

Deze methode komt men in de praktijk niet vaak tegen. Simpelweg omdat deze rekenmethode te weinig geld oplevert voor de verkoper. Mocht deze methode worden gebruikt dan wordt er vaak nog een percentage over de totale kosten berekent.

Tot slot

Wanneer u verkoper of koper bent van een domeinnaam dan kunt u één van deze methodes als basis nemen. Ik zou echter de waarde van de domeinnaam ook van andere factoren laten afhangen zoals de extensie, uniciteit, lengte, etc. Onlangs heb ik een artikel gepubliceerd met een lijst van 25 vragen voor het bepalen van de waarde van uw domeinnamen. Aan de hand van de antwoorden kunt u bepalen hoeveel uw domeinnaam waard is. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact met ons opnemen en krijgt u het artikel gratis toegestuurd.

Update: Vanwege de vele reacties is er een vervolg geschreven op deze blog. Lees de blog De waarde van een domeinnaam en bereken zelf de waarde.

Altijd op de hoogte blijven?