Menu

Trustrank

Jan Lammert 5 juli 2008

Pagerank is inmiddels al een redelijk ingeburgerd begrip in de wereld van de zoekmachine optimalisatie. Er zullen weinig website beheerders zijn die nog niet de gratis googletoolbar standaard in hun browser hebben waarmee de pagerank van een website is te meten. De jongere variant van de pagerank, de trustrank, is echter een stuk minder bekend. Dit artikel heeft als doel meer informatie te verlenen over de niet geheel onbelangrijke trustrank en uiteraard bevat dit artikel een aantal handige en gratis tips om de trustrank te verhogen.

Wat is de functie van de trustrank?

Google wil haar gebruikers zo betrouwbaar mogelijke informatie verlenen. Daarvoor was de pagerank bedoeld. De pagerank geeft elke website aan de hand van een aantal factoren een rapportcijfer. Hoe hoger het rapportcijfer, de pagerank, hoe beter de website is. De pagerank is een middel wat vanaf het begin door Google wordt gebruikt en ook de basis legde van het succes van Google. De pagerank is door de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin, zelf gemaakt. De pagerank houdt echter met één factor niet goed rekening: spammers. Toen de pagerank werd ontwikkeld waren spamsites nog een relatief onbekend begrip. De groei van de spamsites maakt echter een snelle ontwikkeling door en kwamen regelmatig hoog te staan in de zoekresultaten. Voor Google een ongewenste situatie. Daarom is in 2004 de Trustrank geïntroduceerd. Dit kleine broertje van de pagerank is ontwikkeld door Zoltan Gyongvi, Hector Garcia-Molina en Jan Pederson en heeft als doel spamwebsites te localiseren en lager te krijgen in de zoekresultaten.

Waarom is een hoge trustrank belangrijk?

Ik noemde de trustrank het kleine broertje van de pagerank. Niet geheel onterecht, de pagerank blijft verreweg het meest belangrijkste indicatiemiddel voor een hoge positie bij de zoekmachines. De trustrank is voornamelijk een aanvulling op de pagerank en staat los van de pagerank. Er is dus geen sprake van een nieuwe pagerank of een belangrijkere versie. Wel is het belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen die de trustrank stelt. Voldoet een website niet aan de voorwaarden dan leidt dat tot een beduidend lagere positie bij de zoekmachines. Daarnaast kan het sandbox effect worden verkleint worden wanneer je voldoet aan de voorwaarden die de trustrank stelt. Voor nieuwe websites is het dus zeker zaak om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Hoe zorg je voor een hoge trustrank?

Bij de pagerank is een programma ontwikkeld om te controleren hoeveel punten een website heeft ontvangen. Bij de trustrank bestaat een dergelijk programma niet. Daarnaast wordt de trustrank ook regelmatig aangescherpt. Duidelijke voorwaarden voor een hoge trustrank zijn officieel dus niet bekend. De makers van de trustrank hebben echter wel een aantal documenten online geplaatst waar de werkwijze van de trustrank in wordt uitgelegd. Uitgaande van deze documenten kan men de volgende punten benoemen om tot een hoge trustrank te komen:

  • Zorg voor een linkvermelding op een seedwebsite. Google heeft een aantal website als betrouwbaar gekenmerkt. Dit zijn de zogenaamde seedwebsites. Seedwebsites zijn o.a. websites van: DMOZ, Yahoo, Macromedia, Google, E-Bay en de BBC. Een link op één van deze websites zorgt voor een hoge trustrank. Een link op een website die een link heeft naar één van deze website zorgt voor een wat lagere trustrank. Vandaar ook de term seedwebsite (zaaiwebsite) ergens wordt een zaadje geplaatst en deze plant zich steeds verder voort. Overigens komen er constant nieuwe seedwebsites bezig. Meestal zijn dit website met een niet commerciële doelstelling (overheden en universiteiten) en/ of websites met een grote linkdatabase.
  • Gebruik geen dubbele teksten op een website. Het kan soms voorkomen dat bepaalde teksten, sleutelwoorden of titels op bepaalde pagina’s bijna identiek zijn aan elkaar. De trustrank beoordeelt dit negatief.
  • Verwijs intern veel naar uw belangrijkste pagina’s. Is uw belangrijkste zoekwoord ‘website’ verwijs dan met behulp van interne links naar de pagina op uw website die gaan over het begrip website.
  • Wees zuinig met uitgaande links. Om een hoge trustrank te krijgen was het verwijzen naar seedwebsite’s een succesvolle methode. Nu spamwebsites dit ook doen wordt dit neutraal beoordeelt. Verwijzen naar websites met een lage page- of trustrank wordt sowieso als negatief beoordeelt. Mijn advies is daarom om alleen uitgaande links te gebruiken wanneer deze ook daadwerkelijk zin hebben voor de bezoeker van uw website.

Tot slot

Het positioneren van een website bij de zoekresultaten gebeurd dus aan de hand van verschillende methodes. De pagerank is leidend maar wordt wel minder belangrijk. De trustrank is onder andere één van de andere methodes die ook zorg dragen voor de waardering van de websites. In de toekomst komen hier ongetwijfeld nog een aantal methodes bij. Deze methodes zijn grofweg in 2 categorieën te onderscheiden:.

  • Nieuwe rankingmethodes om huidige methodes te verbeteren. De trustrank is hier een goed voorbeeld van.
  • Nieuwe rankingmethodes om nieuwe informatiebronnen beter te indexeren. Zo wordt er bij Google volop aan een methode gewerkt om afbeeldingen te indexeren en te waarderen. Deze methode is bijna klaar en gaat waarschijnlijk de imagerank heten.

Er is dus constant beweging wanneer het gaat om het waarderen van websites. Voor een actuele stand van zaken is mijn advies om contact met Pronamic op te nemen. Wij verschaffen u graag een actuele stand van zaken.

Altijd op de hoogte blijven?