Menu

Opensource licenties

Karel-Jan 1 november 2007

In dit artikel komen de belangrijkste opensource licenties aan bod, waar wij als internet ontwikkelaars mee te maken hebben. Opensource software biedt niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor u als klant.

Open source software is software waarvan de broncode beschikbaar is gesteld door de makers. De maker van de software bepaalt op basis van zijn of haar auteursrecht of de broncode wel of niet beschikbaar zal zijn. De licentie is het document waarin de auteur het toegestane gebruik van de software definieert. Als het gaat om open source software, wordt in de licentie bepaald of de software verveelvoudigd, aangepast of vrijelijk gedistribueerd mag worden.

Freeware

Freeware kan worden omschreven als software waar de auteur een licentie heeft verleend voor het gebruik ervan. De software is gratis, maar mag niet worden gewijzigd en daarna weer verder worden verspreid. Freeware valt dus niet onder de opensourcelicenties, simpelweg omdat meestal de broncode niet wordt vrijgegeven. Het Engelse woord free betekent in de context van freeware dus gratis, en niet vrij.

General Public License (GPL)

Het General Public License is een van de bekendste opensource licenties. Deze licentie is ontworpen in 1984 voor het eerste open source project, GNU. Het GPL wordt onder andere gebruikt voor bijvoorbeeld OpenOffice, MySQL, Linux, etc. Het GPL staat de gebruiker toe om te doen en laten met de software wat hij of zij wil. Ook veel iconensets en andere interessante pakketten maken gebruik van het GPL.

Creative Commons

Creative Commons is een project voor het bevorderen van open content. Het project biedt verschillende vrije licenties aan, die copyrighthouders kunnen gebruiken om bij het verspreiden van informatie problemen te voorkomen die door de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden. De zes licenties die Creative Commons aanbieden zijn:

 • Naamsvermelding
  Het werk – of een afgeleide werk daarvan – kan worden gekopieerd, veranderd, verspreid en vertoond, onder voorwaarde dat de naam van de maker wordt vermeld.
 • Naamsvermelding-GelijkDelen
  Deze licentie geeft anderen dezelfde rechten als een BY licentie, met de toevoeging dat elke nieuwe ontstane creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.
 • Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken
  Het werk mag worden verspreid, commercieel en niet-commercieel, mits in de originele staat en met vermelding van de naam van de maker.
 • Naamsvermelding-NietCommercieel
  Anderen mogen het werk gebruiken en veranderen zolang ze dit niet-commercieel doen en onder vermelding van de maker.
 • Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
  Anderen mogen het werk gebruiken en veranderen zolang ze dit niet-commercieel doen, onder vermelding van de naam van de maker en onder de voorwaarde dat elke nieuwe creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.
 • Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken
  Dit is de meest restrictieve licentie. Anderen mogen het werk verspreiden – niet veranderen-, zolang ze dit niet-commercieel doen en onder vermelding van de naam van de maker.

In dit artikel zijn slechts enkele van de honderden licenties behandeld. Bovenstaande licenties zijn echter wel de meest voorkomende. Het grote voordeel van deze licenties is dat nu bepaalde iconen, afbeeldingen en software gratis gebruikt kunnen worden. Pronamic maakt hier dan ook dankbaar gebruik van, wat u weer in de kosten kan schelen.

Bronnen:
Soorten opensourcelicenties – Wikipedia
Creative Commons

Altijd op de hoogte blijven?