Menu

Juridische regels voor een webshop

Jan Lammert 24 augustus 2007

Het exploiteren van een webwinkel is nog nooit zo populair geweest als tegenwoordig. Dit is niet zo verwonderlijk, regelmatig leest men in de krant dat de omzetten van de webwinkels weer zijn gestegen. In de praktijk merken wij vooral dat bedrijven naast hun winkel, ook hun producten online gaan aanbieden. Het is echter niet allemaal goud wat er blinkt. Op het internet gelden er andere regels dan in het normale transactieverkeer. Wanneer u halsoverkop of niet doordacht een webwinkel opstart dan kunt u behoorlijk spijt krijgen. Pronamic heeft daarom een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. De meeste punten die wij noemen zijn een samenvatting uit de wet ‘bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ die in 2001 is aangenomen en die geldt voor alle Europese landen. Omwille van de leesbaarheid spreken wij zowel koper, als verkoper, alleen in de mannelijke vorm aan.

  • De verkoper moet duidelijk aantonen dat hij handelt vanuit een commercieel belang.
  • De klant moet duidelijk weten met wie hij zaken doet. Zorg er daarom voor dat uw website beschikt over een contactpagina waarop uw adres staat vermeld en contactgegevens zoals telefoon en e-mailadres. Ook uw firmanaam moet duidelijk herkenbaar zijn.
  • De klant moet duidelijk weten wat voor product hij koopt. Verschaf uw klant daarom eerder te veel dan te weinig informatie. Een link naar een productfolder in pdf-formaat is immers snel gemaakt.
  • De klant moet weten hoeveel hij precies moet betalen. Voordat de klant akkoord geeft moet hij weten wat de prijs is van het product, de hoogte van eventuele belastingen (BTW) en de verzendkosten.
  • De overheid oordeelt dat de positie van een klant op het internet extra zwak is. De internetkoper heeft daarom recht op bedenktijd. Deze bedenktijd dient vooraf te worden vermeld.
  • Verkoopt u producten of diensten die periodieke betalingen eisen? Dan heeft de consument recht op volledige informatie, inclusief informatie over opzegtermijnen.
  • Nadat de overeenkomst is besloten dient de koper een schriftelijke overeenstemming te ontvangen. Dit mag in dit digitale tijdperk ook per e-mail gebeuren. Vermeld in de e-mail de volgende zaken: het bezoekadres van uw firma, garantie, voorwaarden van ontbinding en hoe de consument eventueel gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
  • De consument heeft een herroepingsrecht van 7 werkdagen. In deze periode kan uw klant de overeenkomst eenzijdig opzeggen zonder opgaaf van reden. U kan dan uw klant geen boete opleggen, hoogstens een billijke vergoeding van de door u gemaakte transportkosten.
  • Wanneer u geen schriftelijke bevestiging hebt gegeven en wanneer u uw product te laat levert wordt het herroepingsrecht verlengt naar 3 maanden.
  • Verkoopt u producten of diensten die periodieke betalingen eisen? Dan heeft de consument recht op volledige informatie, inclusief informatie over opzegtermijnen.

Naast deze 10 punten zijn er nog meer zaken waar u op juridisch vlak aan moet denken. Het gaat echter te ver om deze allemaal in dit artikel te benoemen. Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen lezen dan raden wij u aan om naar een advocatenbureau te gaan dat zich heeft gespecialiseerd in internetwetgeving. Veel wetgeving is namelijk nieuw of moet nog worden gemaakt. Gespecialiseerde advocatenkantoren kunnen u precies de huidige stand van zaken vertellen. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.iusmentis.com geschreven door Arnoud Engelfriet. Op deze website is niet alleen informatie te vinden over webwinkels maar ook over andere juridische internetzaken. Uiteraard kunt u ook altijd informatie inwinnen bij Pronamic. Niet alleen over de juridische zaken van een webwinkel maar ook over praktische zaken. Wij helpen u graag verder. Ten slotte willen wij dit ‘juridisch’ artikel graag eindigen met een echte juridische volzin: hoewel wij trachten u zoveel mogelijk op de hoogte te houden, kan informatie uit dit artikel verouderd zijn. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid jegens de lezer en zijn niet aansprakelijk voor enige bijzondere of incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit dit artikel, indien en voorzover de wet niet anders bepaald.

Altijd op de hoogte blijven?