Menu

Wat is het verschil tussen een business blog en een corporate blog?

Jelke 10 februari 2007

De afgelopen jaren is het aantal weblogs enorm toegenomen. Ook ondernemers willen hun voordeel doen met deze nieuwe manier van communicatie en marketing. Er zijn verschillende benamingen voor een weblog namens bedrijf of over verschillende diensten en producten. Zo heb je de business blog en de corporate blog. Wat is het verschil tussen deze twee variaties van weblogs?

Wat is een business blog?

Een business blog is een verzameling van zakelijke onderwerpen en doeleinden. Het zijn blogs van persoonlijke ondernemers die zakelijke onderwerpen specifiek aan de orde willen stellen. Deze weblogs hebben vaak een eigenaar die de inhoud structureert en plaatst op de website. Dit is vaak ook de voornaamste taak van deze persoon, de weblog up-to-date en draaiende houden. Een business blog is dus niet nauw gekoppeld aan een onderneming.

Waar wordt een business blog voor gebruikt?

Een business blog wordt vaak gebruikt om de nieuwste snufjes en technieken onder de aandacht te brengen van bezoekers en geïnteresseerden. Deze blogs hebben vaak een algemeen thema bijvoorbeeld het web, of beleggen. Je zult op een business blog dan ook veel artikelen zien die gaan over verschillende bedrijven en ontwikkelaars. Dit is het grootste verschil met een corporate blog.

Wanneer een business blog genoeg aandacht trekt kan er worden gekeken naar advertentie mogelijkheden of sponsoren. Genoeg aandacht staat voorop, vervolgens een grote groep terugkerende gebruikers per dag, veel pageviews en genoeg participerende gebruikers die reacties plaatsen e.d. Wanneer een business blog hieraan voldoet valt er geld mee te verdienen, maar dan zal de initiatiefnemer veel tijd en energie in de weblog moeten steken.

Wat is een corporate blog?

Een corporate blog is een weblog die speciaal verbonden is aan een bedrijf en haar diensten. Het betreffende bedrijf is de initiatiefnemer en zorgt voor het onderhoud van deze weblog. De weblog kan zowel voor interne als voor externe doelen worden gebruikt. Intern dient de weblog als een communicatie kanaal, extern dient het ook als communicatie kanaal maar heeft het ook een marketing functie. Een of meerdere personen hebben de taak binnen het bedrijf de weblog te onderhouden en te verzorgen.

Waar wordt een corporate blog voor gebruikt?

Een corporate blog heeft binnen een onderneming verschillende taken zowel intern als extern. Intern dient het als een communicatiemedium tussen werknemers onderling en tussen werknemer en werkgever. Dit zorgt voor betere communicatie en snellere bedrijfsprocessen. Berichten, artikelen en onderwerpen zouden gemakkelijk via de corporate blog aan de orde gesteld kunnen worden.

Extern heeft een corporate blog het meeste een marketing functie. Het betreffende bedrijf kan nieuwe producten op de markt zetten. Uitleg geven over producten, processen, keuzes binnen het bedrijf en andere wetenswaardigheden. Gebruikers kunnen vragen stellen over producten en kunnen ondersteuning krijgen bij mogelijke problemen.

Voorbeelden

Business blog: Marketingfacts
Corporate blog: Deloitte

Bron: www.marketingfacts.nl

Altijd op de hoogte blijven?