Menu

Waarom webapplicaties falen

Martijn 31 januari 2007

Tegenwoordig wordt het gebruik van webapplicaties steeds gewoner. Voor elke toepassing is bijna een oplossing te vinden op het web. Maar niet alle webapplicaties zijn succesvol. Waar ligt het aan en hoe kan het voorkomen worden? Hieronder enkele redenen waarom webapplicaties kunnen falen.

Teveel nadruk op het brede publiek, dan op het persoonlijke gebruik

Er wordt teveel op het grote publiek gericht dan dat de gebruiker persoonlijk wordt aangesproken op het gebruik. Klanten willen software waarbij ze zelf geholpen worden en niet dat anderen ermee worden geholpen. Probeer dus de mensen te bereiken die het product nodig hebben en probeer het niet aan de hele wereld te verkopen.

Teveel hooi op de vork nemen

Met veel webapplicaties wordt geprobeerd een heel scala aan problemen in een keer aan te pakken. Het probleem is dat alle problemen maar voor de helft worden opgelost en geen enkel probleem goed wordt aangepakt. Probeer een probleem tegelijk op te lossen, Gmail is bijvoorbeeld alleen voor e-mail en niet voor het opslaan van foto’s.

Er wordt geprobeerd iemand anders dan de gebruiker mee blij te maken

De ontwikkelaars leggen meer de focus bij zichzelf dan bij de gebruiker. Geef de gebruiker het gevoel dat ze zelf het probleem oplossen en niet dat de ontwikkelaar van de webapplicatie dat doet. De applicatie is geschreven om de klant te helpen en niet om de ontwikkelaar ermee te helpen.

Het product wordt op de verkeerde manier verkocht

Webapplicaties gaan niet over Ajax, Web 2.0 of wat voor technologie. Vaak wordt hierop de nadruk gelegd bij het verkopen van een applicatie. Probeer de klant te richten op de mogelijkheden van het product en niet dood te gooien met de technieken die erachter zitten.

Niet op lange termijn werken

Mensen komen niet gelijk uw applicatie gebruiken als het gemaakt is. Er is heel veel competitie op het gebied van webapplicaties. Een nieuwe soort wikipedia zal niet meteen duizenden bezoekers trekken. Soms slaat een applicatie gewoon niet gelijk aan. Het punt is dan om niet meteen de handdoek in de ring te gooien maar om de applicatie aan te passen aan wat de gebruiker nodig heeft.

Teveel van het interne proces laten zien

Er wordt vaak geprobeerd om zoveel mogelijk de gebruiker mee te laten werken aan de ontwikkeling van de applicatie zodat het later ook breed toegepast kan worden. Hier is op zich niets mis mee maar het gevaar is wel dat de wijde wereld nu vat heeft op de applicatie en het moeilijk is om het heft in eigen handen te houden en ervoor te zorgen dat het idee niet door anderen overgenomen wordt.

Het draait niet alleen om geld

Veel bedrijfsstrategieën zijn gebaseerd op geld verdienen. Dit is echter alleen maar een doel voor de korte termijn. Als er alleen maar gefocust wordt op verschillende manieren van geld verdienen, worden er vaak beslissingen gemaakt die wel op korte termijn werken maar op lange termijn gaan tegenwerken. Het is soms belangrijk om op korte termijn te investeren en zo op lange termijn door klanten herinnerd te worden dan op korte termijn geld te verdienen en op lange termijn vergeten te worden. Laat de klant voelen dat ze meer dan alleen een bron van inkomsten zijn en dat de dienst als doel heeft de klant er beter van te laten worden.

Altijd op de hoogte blijven?