Menu

Navigeren volgens de standaarden

Remco 22 oktober 2006

Websites die uit meerdere pagina’s bestaan bevatten vrijwel altijd een navigatie element. Via dit navigatie element kunnen bezoekers de onderliggende pagina’s bereiken. Vrijwel elke website heeft een goed navigatie element nodig. We kunnen daar enkele eisen aan stellen:

 • Compact; de bestaande ruimte is hard nodig voor de werkelijk te presenteren informatie.
 • Praktisch; het menu moet het voor de gebruiker geen klik-onderneming worden om gewenste informatie te vinden.
 • Duidelijk en eenduidig; de menu-items dienen kort maar krachtig weer te geven wat de inhoud zal zijn achter de items.
 • Eenvoudig en herkenbaar; de gebruiker moet het menu zonder cursus kunnen bedienen.
 • Snel; zowel in gebruik als downloadtijd moet het menu snel beschikbaar zijn.
 • Compatible; alle, of minstens de meeste, browsers dienen het menu te kunnen weergeven.
 • Maximaal toekomstzeker; geen beperking voor wat betreft omvang en diepte van het menu.

Een navigatie element kan gezien worden als een ongesorteerde lijst met links naar webpagina’s (URL’s). In de code waarmee een website wordt opgebouwd ziet dat er als volgt uit:

<ul> <li>  <a href="/">Home</a> </li> <li>  <a href="/over_ons/">Over ons</a> </li> <li>  <a href="/diensten/">Diensten</a> </li> <li>  <a href="/portfolio/">Portfolio</a> </li> <li>  <a href="/contact/">Contact</a> </li></ul>

Bovenstaand menu kan op verschillende manieren grafisch worden opgemaakt. De opmaak van een website, en dus ook die van het menu, definieert Pronamic op een aparte locatie. Dit betekent dat de structuur van een website volledig losstaat van de grafische vormgeving.

Op deze voorbeeld pagina is te zien hoe krachtig deze manier van werken is.

Altijd op de hoogte blijven?