Menu

Domeinnamen met alleen cijfers binnenkort mogelijk

Pronamic 21 juni 2006

Nederlandse domeinnamen met accenten en trema’s zullen voorlopig niet mogelijk worden. Numerieke domeinnamen als 123.nl worden echter wel ingevoerd.

Dit blijkt uit het eindrapport van het Domeinnaamdebat 2006 dat maandag aan Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is gepresenteerd. In dit rapport wordt onder andere aan SIDN geadviseerd de huidige .nl-arbitrageregeling te vervangen in een aangepaste versie van de internationaal veelgebruikte UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Dit is is een internationale administratieve geschillenbeslechtingsprocedure. De huidige regeling zou niet voldoen, onder meer omdat deze te complex zou zijn.

SIDN heeft aangegeven alle adviezen in het rapport ter harte te nemen en gaat de komende tijd aan de slag deze adviezen te implementeren in haar beleid.

Verder wordt geadviseerd voorlopig geen Internationalized Domain Names (IDN) in te voeren. Dit systeem maakt domeinnamen met bijzondere karakters, als café.nl, mogelijk. De vraag naar IDN is klein, de IDN-namen zijn lastig in te voeren op een Nederlands toetsenbord en bovendien kan IDN tot verwarring leiden, zo is in het rapport te lezen.

Geen persoonsdomeinen

Daarnaast is het advies geen nieuwe persoonsdomeinnamen (als jansen.123.nl) meer uit te geven. Particulieren kunnen sinds 2003 ook gewone domeinnamen registreren. Aangezien dit op grote schaal gebeurt, is het advies aan SIDN geen .nl-persoonsdomeinnamen meer uit te geven. Zuiver numerieke domeinnamen (als 9292.nl) moeten echter wel worden ingevoerd.

Verrassend zijn de conclusies overigens niet. In april werd al uit het conceptrapport duidelijk dat de internetgemeenschap in deze richting dacht.

Bron: nu.nl

Altijd op de hoogte blijven?