Menu

Electrisch internet

Martijn 18 februari 2006

Zou het niet handig zijn dat elk huis met een stopcontact ook gelijk toegang heeft tot het internet? Geen onnodige aanleg van kabels maar gewoon gebruik maken van het bestaande elektriciteitsnetwerk. Elk huis buiten de bebouwde kom waar nog geen internetkabel ligt kan dan gemakkelijk aangesloten worden op het internet.

De dekking van het elektriciteitsnetwerk bedraagt 95%, vooral dit maakt het interessant om over te gaan op internet via het stopcontact. Maar de mogelijkheden worden niet beperkt tot alleen internet via het stopcontact, telefonie en fax, automatisering en beveiliging binnen gebouwen en andere diensten komen in aanmerking voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

De Werking

Om internet via het stopcontact, ook wel Powerline Communications genoemd, mogelijk te maken, moeten de transformatoren in de transformatorhuisjes via een centrale Powerline Communications-unit op de zogenaamde backbone van het internet worden aangesloten. Powerline kan op meerdere manieren gebruikt worden. De eerste variant is de acces-variant. Hierbij krijgt een woning toegang tot het internet via het middenspanningsnet van de energieleverancier. In de meterkast van de woning wordt dan een Powerline koppeling gemaakt. Op deze manier kunnen complete woonwijken voorzien worden van internet. De computer in de woning wordt voorzien van een Powerline-modem en zo kan er vervolgens vanuit elk willekeurig stopcontact verbinding gemaakt worden met het internet.

Een andere mogelijkheid is de thuis-variant. Dit maakt dataverkeer binnenshuis mogelijk via het stopcontact. Het verschil met de acces-variant is dat de toegang tot het internet niet via het elektriciteitsnetwerk verloopt. In de meterkast wordt een Powerline-modem geplaatst die in verbinding staat met de modem van de internetleverancier, bijvoorbeeld een kabel- of ADSL aansluiting. Door deze modem kan wederom via elk stopcontact in huis contact gemaakt worden met het internet. Wel moet elk stopcontact verzien worden van een Powerline-modem om de computer op aan te sluiten

Nadelen

Hoewel de voordelen erg positief lijken, kleven er ook nadelen aan het internetten via het stopcontact. De kosten om de transformatorhuisjes aan te sluiten op de backbone van het internet zijn bijvoorbeeld vrij hoog. Het is daarom wel belangrijk dat er genoeg woningen op één transformatorhuisje zitten aangesloten. In Europa is dat geen probleem omdat er meestal 100 of meer woningen aangesloten zijn op één kastje. In de VS zijn dit daarentegen vaak maar 12 woningen per kastje en dat maakt het veel minder aantrekkelijk om Powerline daar aan te bieden.

Ook is het stroomnet nooit ontwikkeld voor het gebruik van informatieoverdracht. Hierdoor kunnen er storingen ontstaan door het inschakelen van grotere apparaten zoals tv’s, stofzuigers en magnetrons.

Hoe verder?

De maximale snelheden die met Powerline gehaald kunnen worden liggen nu rond de 20 Mbit, wat nog wel kan concurreren met snelle ADSL- of kabelverbindingen. In theorie zijn zelfs snelheden van 200 Mbit mogelijk.

De Europese Comissie wil ook dat elektriciteits- bedrijven zich ervoor inzetten om Powerline mogelijk te maken. Volgens de commissie kunnen de bedrijven hun netten nog breder commercieel gebruiken door ook internet aan te bieden. Volgens de commissarissen is het Powerline nooit doorgebroken door de ingewikkelde regelgeving van de Europese Unie.

In de afgelopen jaren hebben maar enkele elektriciteitsbedrijven proeven gedraaid met het breedbandinternet via de stroom. In Nederland voerde alleen de Nuon in 2003 een dergelijke proef uit. Maar omdat de kosten hoger waren dan de baten werd er niet verder overgegaan op het doorzetten van internet via het stopcontact. Ook vanaf 2004 zijn enkele elektriciteitsbedrijven en hardwareleveranciers betrokken bij een onderzoeksproject met Powerline. Dit project loopt van 2004 tot en met 2008 en heeft twintig miljoen euro aan onderzoeksgeld te besteden. De Europese Unie levert hiervoor een bijdrage van 9 miljoen. Er doen echter geen Nederlandse bedrijven mee aan het onderzoek. Het is nog afwachten of het gebruik van Powerline verder uitgebreid zal worden.

Bronnen:

Telecom Wereld, Europese Commissie

Altijd op de hoogte blijven?