Menu

E-mail spam via uw website

Jan Lammert 24 februari 2006

Voor elk bedrijf met een website is het een bekend fenomeen, de tientallen ongewenste e-mailberichten die u binnenkrijgt. Vooral de inhoud van de e-mails kunnen soms tot genante situaties leiden. In America online, dit is een groot online tijdschrift in de V.S, bleek uit onderzoek dat het meest gebruikte woord in spammailberichten het woord ‘penis’ bevat.

Zolang er internet is zullen deze praktijken door blijven gaan. Vooral de manier waarop zal steeds ingenieuzer worden. Momenteel worden er 556 miljoen e-mails geblokkeerd dit is 75% van de totale hoeveelheid. Doordat het steeds moeilijker zal worden om spam te herkennen is de kans groot dat u in de toekomst meer spam krijgt.

Gelukkig zijn er ook organisaties die proberen de spamoverlast te beperken. De website www.spamklachten.nl is onderdeel van deze organisatie. Op deze website is het bijvoorbeeld mogelijk om een klacht in te dienen en de organisatie controleert de naleving van de spamwetgeving (ook bekend als de telecommunicatiewet).

Pronamic is absoluut tegen spam en zal daarom ook nooit spam versturen. Wat Pronamic wel doet is het actief tegenhouden van zoveel mogelijk spamberichten. Elke website plus bijbehorende e-mail adressen bevat namelijk automatisch al een spamfilter. Dit reduceert het aantal spamberichten al tot 95%. Wij en onze klanten hebben daardoor aanmerkelijk minder last van spam. Verder heeft Pronamic een speciaal e-mailadres, spam@pronamic.nl, wanneer de klant last heeft van een spammailtje dan kan de klant deze doormailen naar dit e-mailadres. Pronamic zal er dan voor zorgen dat de afzender van de e-mail wordt opgenomen in de spamfilter. De verzender kan dan geen tweede keer meer vanaf hetzelfde adres een e-mail versturen. De klant die de e-mail naar spam@pronamic.nl heeft gestuurd krijgt in ieder geval binnen 5 dagen te horen welke acties Pronamic heeft ondernomen betreffende het spambericht. Het derde en laatste punt wat Pronamic voor u doet is het ondernemen van juridische stappen. Helaas is dit lang niet in alle gevallen mogelijk, vooral wanneer het buitenlandse spam betreft, maar wanneer juridische stappen mogelijk zijn, zullen wij deze ook ondernemen.

Pronamic probeert met behulp van deze drie zaken (spamfilter, speciaal e-mailadres en de rechter) uw spamoverlast tot een minimum te beperken! Wilt u over dit onderwerp nog graag meer weten dan kunt u contact opnemen via info@pronamic.nl.

Altijd op de hoogte blijven?